In 8 stappen van een vraagstuk naar een app

Bij het realiseren van een nieuwe app doe je dit in verschillende fases. Een concept realisatie begint met een idee. Dit kun je handen en voeten geven door de volgende stappen te volgen.

 

Stap 1: Het vraagstuk verkennen

Je begint bij het begrijpen van het oorspronkelijke vraagstuk. Je zoekt samen antwoorden op vragen als: Wat is het probleem? Wanneer treedt het op? Wat is er eerder gedaan om het probleem op te lossen? Op deze manier krijg je samen een beter beeld van wat het vraagstuk en probleem precies is.

 

Stap 2: Brainstorm sessie

Als het vraagstuk helder is, is het tijd voor de brainstorm sessie. Welke verschillende concepten zijn er om het probleem op te lossen? En welke doelen wil je hiermee bereiken? Cluster de verschillende concepten samen om zo een goed beeld te krijgen van de verbindende thema’s die spelen. Zo ontwikkel je op basis van deze clusters nieuwe oplossingsconcepten (ideeën) voor het vraagstuk.

 

Hulp nodig bij het bedenken van nieuwe concepten? Plan een afspraak in met 2gather zodat we samen kunnen brainstormen over een oplossing!

 

Stap 3: Afbakening van de concepten

Uit de brainstormsessie volgen vaak verschillende oplossingen om het probleem op te lossen. Wat is de beste oplossing en wat is haalbaar? Leg hierbij de voordelen en nadelen van ieder concept naast elkaar en bekijk welk concept het vraagstuk zo goed mogelijk oplost.

 

Stap 4: Ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van de app ga je nadenken over welke functionaliteiten de app te bieden heeft en hoe deze er uiteindelijk uit komt te zien. Hierbij zoek je antwoorden op vragen als: welke mogelijkheden wil je bieden in de app? Wat ga je de gebruiker precies bieden? Wat wordt het design van de app? Probeer hier logica en structuur in te vinden en bepaal de prioriteit van ieder onderdeel. Het toepassen van de MoSCoW-methode kan hierbij helpen.

 

Stap 5: Realisatie van de app bepalen

Als duidelijk is wat de functionaliteiten en het design van de app zijn, kan de realisatie beginnen. Want hoe wordt de app gerealiseerd? Wordt het intern uitgevoerd of wordt het uitbesteed? Denk hierbij ook aan wat je maximale budget is om de app te realiseren. Als je de app zelf gaat ontwikkelen zul je geen directe kosten hebben. Het kan dan helpen om een inschatting te maken van hoeveel tijd en capaciteit je nodig hebt voor de realisatie.

 

Stap 6: Prototyping

Na de realisatie is het tijd om het prototype te gaan testen. Een prototype biedt de mogelijkheid om direct de conversatie aan te gaan met de betrokkenen over de impact van strategische keuzes van de app. Het kan dan al in een vroeg stadium duidelijk worden of je de juiste app aan het bouwen bent. Je gaat bij prototyping dus kijken of de app naar behoren werkt. Je bouwt namelijk zelden in één keer een perfect product. Zonder prototype kun je de app niet testen, totdat het helemaal gebouwd is.

 

Stap 7: Lancering

Als het prototyping voorbij is, is het tijd voor de lancering. De app kan worden geplaatst in de App Store en de Google Play Store. Hiervoor moeten je accounts ingeregeld zijn. Daarnaast heb je ook nog zaken nodig als een naam, app icoon, omschrijving, zoekwoorden en screenshots van de app.

 

Stap 8: Evaluatie

Bij de evaluatie ga je kijken naar of je de opgestelde doelen hebt bereikt. Je kunt nagaan of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Zo kom je te weten wat goed ging bij de uitvoering, maar ook wat tegenviel. Dit kun je dan meenemen naar een eventueel volgend project.

 

Share this post on: