Wat kun je met een marktonderzoek?

Heb je een nieuw idee voor een product of dienst? Natuurlijk ben je zelf helemaal overtuigd van het nut en de noodzaak ervan, maar is de markt dat ook? Oftewel, hoe kijken anderen tegen jouw ideeën aan en is er een markt voor? Door een marktonderzoek uit te voeren kun je hier achter komen.

 

Van idee naar markt

Het doel van een marktonderzoek is om informatie te verschaffen van concrete markten, concurrentie, producten of klanten om te kijken of er ruimte en behoefte is aan jouw dienst of product. Uit het marktonderzoek blijkt hoe je jouw klanten naar je bedrijf kunt trekken. Het is de basis van je marketing.

 

Wanneer voer je een marktonderzoek uit?

Je voert een marktonderzoek uit als je de markt in kaart wilt brengen. Zorg daarbij dat voor dat je het marktonderzoek start, helder is wat je hiermee wilt bereiken. Bijvoorbeeld wanneer jij:

Een nieuw product of dienst op de markt wilt brengen: hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de bestaande en nog niet bestaande markt. Bij een bestaande markt geldt: is er genoeg potentie om toe te treden? Bij een nog niet bestaande markt is het belangrijk om te kijken of er eigenlijk wel behoefte is aan jouw product of dienst.

De bedrijfsformule binnen een bedrijf wilt aanpassen: sluit de nieuwe formule beter aan bij de doelgroep en binnen de markt?

 

Vormen van marktonderzoek

Nu je meer weet over het belang van een marktonderzoek, is het tijd om deze op te gaan zetten. Je hebt twee vormen van onderzoek: kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Voor diepgaande informatie doe je kwalitatief onderzoek. Voor het achterhalen van feiten en cijfers kun je een kwantitatief onderzoek opzetten.

 

De Foodmonitor

Een goed voorbeeld van een opgezet marktonderzoek door 2gather is de Out of Home Foodmonitor. Hierbij wordt gemeten wat de consument buitenshuis consumeert aan eten en drinken. Dit is relevante informatie voor onder andere retailers en fabrikanten, zij kunnen hiermee hun strategie aanpassen op het koopgedrag van de consument. Dit wordt meetbaar gemaakt via een steekproef methodiek. 10.000 respondenten vullen per jaar een vragenlijst in over wat ze de dag ervoor hebben geconsumeerd; het betreft het eten en drinken. Zo ontstaat er een gemiddelde weergave van wat de respondenten per dag consumeren. Hierbij kunnen verschillende situaties impact hebben op wat een respondent consumeert. Daarom wordt in de vragenlijsten ook de vraag gesteld op welke locatie de respondent zich op het moment van consumeren bevond. Daarnaast kan ook het weer van grote invloed zijn. Is het warm, dan is de kans groot dat meer mensen op het terras zitten en de consumptie toeneemt buitenshuis. Regent het een dag, dan kunnen er mogelijk minder aankopen worden gedaan omdat de consument liever binnen blijft. Daarom is er in de monitor ook de temperatuur, zonneschijn en de totale regenval verwerkt. Zodat ook aan de hand daarvan het consumptiegedrag inzichtelijk kan worden gemaakt.

 

Hulp nodig bij het opzetten van een marktonderzoek?

2gather heeft veel ervaring met een grote verscheidenheid aan type marktonderzoeken. Bijvoorbeeld het opzetten van een klanttevredenheidsonderzoek of een prijsonderzoek waarbij we jouw merkwaarde kunnen bepalen. 2gather kan daarom jouw bedrijf helpen bij het opzetten van een marktonderzoek. Hierin speelt het gestructureerd verzamelen van gegevens en juist analyseren een belangrijke rol. Met name kwantitatief onderzoek is de kwaliteit van 2gather. Interesse? Je kunt ons altijd bereiken via +31 (0)30 254 78 90 of via onze contactpagina.

Share this post on: