Je klanten leren kennen? Maak gebruik van een klanttevredenheidsonderzoek

Om relevant te blijven is het belangrijk om te sturen op de behoeften van klanten. Een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitvoeren kan hierbij helpen.

 

Methode klanttevredenheidsonderzoek

Met het meten van de tevredenheid onder een bepaalde doelgroep kun je de mate van tevredenheid in kaart brengen. Een klanttevredenheidsonderzoek is over het algemeen kwantitatief en kan bijvoorbeeld telefonisch, online, schriftelijk of via een mobiele app worden uitgevoerd. De keuze voor de methode die je wilt gebruiken hangt af van verschillende factoren zoals het type bedrijf, de doelgroep en de aanwezige klantinformatie.

 

Redenen die bepalend zijn voor de opzet van het onderzoek.

Belangrijk is om van te voren te bepalen wat je wilt bereiken met het klanttevredenheidsonderzoek. Wat is het achterliggende doel van je onderzoek? Hierin kunnen we drie doelen onderscheiden:

 

1. Verbetering

Wil je weten hoe je kunt voldoen aan de verwachtingen van je klanten? Bij een KTO ter verbetering haal je informatie op over de tevredenheid van klanten en zoek je ook naar de achterliggende redenen voor (on)tevredenheid. De conclusies uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de dienstverlening en/of producten beter aan te laten sluiten bij de wensen van klanten.

 

2. Verantwoording

Met een verantwoordingsonderzoek kun je aan anderen (bijvoorbeeld stakeholders) laten zien hoe tevreden klanten zijn met de dienstverlening en producten van jouw bedrijf.

 

3. Vernieuwing

De markt verandert continu. En de wensen van je klanten veranderen mee. Met een onderzoek ter vernieuwing ga je op zoek naar nieuwe kansen voor jouw bedrijf. De conclusies van dit onderzoek leiden vaak tot nieuwe diensten en/of producten.

 

Wat levert het je op?

Doordat een KTO niet alleen de tevredenheid meet, maar ook achterliggende oorzaken aanwijst, kan er gericht gewerkt worden aan de verbetering van klanttevredenheid en bedrijfsresultaten. Na verloop van tijd kan een nieuwe meting uitgevoerd worden om te zien of de verbeteringen effect hebben gehad. Het kan zelfs de relatie versterken met je klantdoelgroep, mits je vooral ook laat zien dat je met de uitkomsten (actief) aan de slag gaat.

 

Hoe nu verder?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een klanttevredenheidsonderzoek binnen jouw business? Neem gerust contact op met één van onze specialisten. We helpen je graag verder.

Share this post on: