Teamverband binnen scrum bij 2gather

Bij een project is het van belang dat er binnen het team een goede samenwerking is en alle kwaliteiten van elk teamlid worden erkend en benut. Bij 2gather maken we gebruik van de scrum methode. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid tussen alle teamleden.

 

Scrum is een flexibele manier van werken binnen een snel veranderende wereld en wordt bij projecten veel gebruikt. Deze manier van werken kom je dan ook steeds meer tegen, bijvoorbeeld bij het realiseren van een event app of het ontwikkelen van een nieuw product.

 

Voordelen werken in teamverband

Het werken in teamverband brengt voordelen met zich mee. Zo kunnen we in een team beter en sneller werken in complexe situaties en elkaar aanvullen met onze kwaliteiten. De werkverdeling wordt door de teamleden zelf bepaald op basis van prioriteiten en competenties. Gezamenlijk bundelen we alle kennis en vaardigheden om adviezen te geven en tot het beste resultaat te komen. Het doel is dan ook om samen een van goede kwaliteit eindproduct op te leveren.

 

Onze werkwijze in samenwerking met de klant

Bij 2gather hebben we met het scrum-team dagelijks een daily stand up van 15 minuten om de voortgang van het project te bespreken. Doordat we elke dag met elkaar de stand van zaken afstemmen, kunnen we de klant altijd op de hoogte houden van de huidige status en zo eenvoudig inspelen op de vragen en wensen. Feedback terug krijgen is essentieel om een goed product te maken en ook daarom is er goed contact met de klant. Het scrum-team is zelf verantwoordelijk voor het resultaat en daarmee voor de planning van iedere sprint, de werkverdeling en voortgangsbewaking.

 

De dagelijkse werkverdeling wordt aan de hand van het scrumbord bepaald. Op dit bord staan de taken per teamlid om de gewenste uitkomst van een sprint te realiseren. Deze taken worden in de Agile projectmanagementtool Jira gezet. Hierin wordt gebruik gemaakt van een scrumbord om alle taken van een bepaalde sprint te visualiseren. Iedere sprint wordt afgesloten met een evaluatie en vastlegging van leerpunten (retrospective) zodat de leerpunten kunnen worden meegenomen naar de volgende sprint.

 

2gather in samenwerking met jouw bedrijf

Ben je op zoek naar een data gerichte oplossing voor jouw bedrijf? Je kunt ons altijd bereiken via 030 254 78 90 of via onze contactpagina.

Share this post on: