Wat is Scrum?

De afgelopen jaren is het gebruik van Agile Scrum methode enorm toegenomen. Maar wat is scrum precies? We leggen het je uit in deze blog.

 

De essentie van Scrum

Scrum is een project aanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat kan worden bereikt. Dit houdt in dat het een effectievere en flexibele manier van werken is en het voor een team mogelijk maakt om projecten op een productieve wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen.

 

Rollen

Binnen Scrum wordt er gewerkt in zelforganiserende teams bestaande uit verschillende specialisten en Scrum rollen. Hierin zijn drie rollen te onderscheiden:

 

1. Teamleden

Bij Must gaat het om om de eisen waaraan het eindresultaat moet voldoen. Dus welke features heb je minimaal nodig hebt om een bruikbare app te krijgen. Alleen de onderdelen die sowieso in de app moeten komen horen hierbij.

 

2. Scrum Master

De Scrum Master begeleidt en stuurt het team en richt zich hierbij volledig op het proces. De Scrum Master zorgt bewaakt het proces en lost belemmeringen op.

 

3. Product Owner

Het team en de Scrum Master werken voor de Product Owner. Deze persoon fungeert intermediair tussen de klant (voor wie het product of dienst gemaakt wordt) en het team (die het product daadwerkelijk maakt). De Product Owner houdt ook de klant op de hoogte van ontwikkelingen.

 

Werkwijze van Scrum

Wanneer er een nieuw project start, worden eerst de doelen bepaald van het project. De teamleden bespreken gezamenlijk met de Product Owner en de Scrum Master wat het doel van het project is, welke resultaten er moeten worden opgeleverd, wat het budget is en welke personen er gaan meewerken aan het project. Als het doel van het project is bepaald, start het scrummen. Binnen scrum wordt er gewerkt met sprints. Zo’n sprint bestaat uit een start- en einddatum van ongeveer 1 tot 4 weken. Hoeveel weken een sprint duurt, is afhankelijk van de grote van het project en de hoeveelheid (deel)producten die tijdens een sprint ontwikkeld moeten worden. Ook het aantal sprints is per project verschillend. Na elke sprint wordt een (deel)product opgeleverd. Een nieuwe sprint start direct nadat de vorige sprint is afgesloten. Een sprint begint met een planning een daily stand up en eindigt met een review en retrospective meeting. Deze begrippen worden hieronder toegelicht.

 

Inhoud van een sprint

Het Scrum proces kent een vast ritme die altijd in dezelfde volgorde plaats vindt.

 

1. Sprintplanning

In korte tijdsperiode (sprint) worden (deel)producten van het project uitgewerkt. Het werk voor de komende sprint plant het team met de Product Owner in de sprintplanning.

 

2. Daily stand up

Het team bespreekt dagelijks in 15 minuten de voortgang van het project en eventuele knelpunten. Het doel hiervan is om iedereen uit het team zo effectief en efficiënt mogelijk bezig te laten zijn.

 

3. Sprint review

De sprint review is bedoeld als het officiële moment tijdens elke sprint waarin het Scrum team aan de klant het gemaakte (deel)product toont. Dit is tevens het moment voor de klant om feedback te geven.

 

4. Sprint retrospective

De Product Owner, Scrum Master en de teamleden evalueren aan het einde van elke sprint gezamenlijk de prestaties die bereikt zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar het teamproces, de werkwijze en onderlinge relaties.

 

Hulpmidellen bij Scrum

Naast de sprints, zijn er bij Scrum ook hulpmiddelen om het werkproces voor het scrum team transparant en overzichtelijk te maken. Hierbij wordt gewerkt met flipover vellen en post its om visueel zichtbaar te maken waar het team aan werkt.

 

1. Product Backlog

De Product Backlog is een overzicht met alle eisen en wensen voor het gehele project. Deze wordt bij de start van het project gemaakt en gedurende het proces geactualiseerd.

 

2. Sprint Backlog

De Product Backlog is een overzicht met alle eisen en wensen voor het gehele project. Deze wordt bij de start van het project gemaakt en gedurende het proces geactualiseerd.

 

3. Definition of done

Dit zijn de criteria om na afloop van de sprint te kunnen beoordelen of het resultaat voldoet aan de eisen.

 

4. Scrumbord

Op het Scrumbord staan 3 kolommen met To Do - Busy - Done. Op dit bord komen de afzonderlijke taken die de teamleden uitvoeren om de gewenste uitkomst van een sprint te realiseren. Onder To Do hangt het team de taken van de huidige sprint en verplaatst deze post-its naar Busy en Done tijdens de stand ups. Aan het eind van iedere sprint hangen alle post-its op Done en is de sprint klaar.

 

Scrum

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Bel ons dan direct op 030 254 78 90 of neem contact op via info@2gather.nl.

Share this post on: